Wydawca

Biomass Media Group Sp. z o.o. jest wydawcą czasopisma branżowego „Magazyn Biomasa” oraz specjalistycznych dodatków poświęconych m.in. tematyce pelletu, biogazu i urządzeń grzewczych na biomasę. Działalność wydawniczą uzupełnia organizacja konferencji i spotkań branżowych, których celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz ocena aktualnej sytuacji rynku biomasy w Polsce i prognoza jego rozwoju.
„Magazyn Biomasa” jest pierwszym ogólnopolskim czasopismem w całości poświęconym branży biomasowej. Magazyn prezentuje wszelkie aspekty wykorzystania biomasy – w energetyce zawodowej, w instalacjach mało- i średnioskalowych oraz przez odbiorcę indywidualnego. Miesięcznik przedstawia syntezę światowych trendów, informacje biznesowe, interpretację przepisów, profesjonalne analizy, przydatne case studies, wywiady oraz pakiet ciekawych opinii i komentarzy. Czasopismo rozpowszechniane jest w prenumeracie oraz poprzez celowaną dystrybucję realizowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nakład „Magazynu Biomasa” to 4 tys. egzemplarzy.

Aktywność branżowa

„Magazyn Biomasa” czynnie uczestniczy w aktywności całej branży. Czasopismo jest patronem medialnym najważniejszych wydarzeń branży biomasowej (m.in. Pol-Eco-System, Green Power, Agro Show, Enex). Miesięcznik obecny jest na najważniejszych konferencjach, spotkaniach i panelach eksperckich z szeroko rozumianej tematyki odnawialnych źródeł energii. „Magazyn Biomasa” jest organizatorem konferencji Biowęgiel w Polsce, Forum Pelletu dedykowanego przedstawicielom polskiej i europejskiej branży pelletu drzewnego oraz Kongresu Biogazu – największego w Polsce spotkanie sektora biogazowego.

Czytelnicy czasopisma

„Magazyn Biomasa” dociera do kadry kierowniczej koncernów energetycznych, producentów, przetwórców i dostawców biomasy, właścicieli biogazowni, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw branży drzewnej i papierniczo-celulozowej, firm transportowych oraz odbiorców indywidualnych zainteresowanych wykorzystaniem źródeł odnawialnych.