Potencjał rozwoju sektora biogazu w Polsce

Podpisanie przez Prezydenta RP w czerwcu ubiegłego roku nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, choć wyjaśniło kierunek rozwoju finansowania rynku OZE (aukcje), to jednak tylko częściowo spowodowało zakończenie okresu niepewności na rynku zielonej energii w Polsce. Zaproponowane zmiany określają dokładniejsze zasady udzielania pomocy publicznej dla wytwórców energii odnawialnej, jednak nadal…

czytaj więcej

Biogazownia utylizacyjna przy zakładzie mięsnym – przyszłościowy kierunek

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. znowelizowana w 2016 r. precyzuje szereg postanowień dotyczących gospodarowania odpadami, czego konsekwencją są m.in. rosnące koszty zewnętrznej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, w tym rzeźnych. Rozwiązaniem może być wykorzystanie tzw. ubocznych surowców niejadalnych w biogazowni. Odpady z przemysłu mięsnego jeszcze kilka lat temu najczęściej…

czytaj więcej

Zagospodarowanie pofermentu przez biogazownie w kontekście ustawy o nawozach i nawożeniu

Rysunek 2. Pellety z frakcji stałej pofermentu (badania własne)

Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa. W zależności od prowadzonych procesów biomasę można przekształcić w biopaliwa ciekłe, stałe i gazowe. Wśród paliw gazowych wyróżnić można między innymi biogaz rolniczy. Poza produkcją biogazu pamiętać należy o kwestiach zgodnego z prawem zagospodarowania pofermentu (pulpy pofermentacyjnej).

czytaj więcej

Biometan – paliwo transportowe przyszłości

Jednym z paliw mogących znaleźć zastosowanie w transporcie jest biometan. Jest to poddany oczyszczeniu i uzdatnieniu do jakości gazu ziemnego – biogaz, który może być produkowany między innymi z odpadów z sektora rolno-spożywczego. Przykłady innych państw Unii Europejskiej (m.in. Włoch, Niemiec i Szwecji) pokazują, że wykorzystanie pojazdów NGV jest jednym…

czytaj więcej