Odpady komunalne oraz żywnościowe – jak je ograniczyć?

W ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest problem związany ze zwiększaniem się ilości powstających odpadów. Na problem ten składa się wiele czynników, m.in. demograficzne, społeczne, ekonomiczne czy psychologiczne. Jednak dominujący wpływ na wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych ma czynnik ekonomiczny – zamożność rodziny. Tekst: mgr inż. Sylwia Bartnikowska,…

czytaj więcej

Zagospodarowanie pofermentu przez biogazownie w kontekście ustawy o nawozach i nawożeniu

Rysunek 2. Pellety z frakcji stałej pofermentu (badania własne)

Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest biomasa. W zależności od prowadzonych procesów biomasę można przekształcić w biopaliwa ciekłe, stałe i gazowe. Wśród paliw gazowych wyróżnić można między innymi biogaz rolniczy. Poza produkcją biogazu pamiętać należy o kwestiach zgodnego z prawem zagospodarowania pofermentu (pulpy pofermentacyjnej).

czytaj więcej

Biometan – paliwo transportowe przyszłości

Jednym z paliw mogących znaleźć zastosowanie w transporcie jest biometan. Jest to poddany oczyszczeniu i uzdatnieniu do jakości gazu ziemnego – biogaz, który może być produkowany między innymi z odpadów z sektora rolno-spożywczego. Przykłady innych państw Unii Europejskiej (m.in. Włoch, Niemiec i Szwecji) pokazują, że wykorzystanie pojazdów NGV jest jednym…

czytaj więcej

Perspektywa regulacyjna dla rynku biometanu w Polsce

Powstanie w Polsce rynku biometanu daje szansę na najbardziej efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału odpadowego w rolnictwie, przemyśle mięsnym i spożywczym, przy jednoczesnym wykorzystaniu polskich, efektywnych kosztowo, innowacyjnych technologii. Wydaje się to również optymalna ścieżka do spełnienia unijnych zobowiązań związanych z redukcją emisji CO2 oraz wymogami dot. poziomu produkcji energii z…

czytaj więcej

Biomasa dla energetyki biogazowej

Tylko trzy bioelektrownie/biogazownie rolnicze wpisane w tym roku do rejestru KOWR (do 16 października), przy 17 w roku 2016 i 21 w roku 2015, sugerują stagnację w rozwoju energetyki biogazowej. Prawda to połowiczna, wynikająca z surowej statystyki inwestycyjnej. Wbrew pozorom „światek” energetyki biogazowej żyje i wbrew logice i wszystkim przeciwnościom…

czytaj więcej