Odpady komunalne oraz żywnościowe – jak je ograniczyć?

W ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest problem związany ze zwiększaniem się ilości powstających odpadów. Na problem ten składa się wiele czynników, m.in. demograficzne, społeczne, ekonomiczne czy psychologiczne. Jednak dominujący wpływ na wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych ma czynnik ekonomiczny – zamożność rodziny. Tekst: mgr inż. Sylwia Bartnikowska,…

czytaj więcej